Atelieoppløft med takvinduer

Maler Erik Wærenskiols Gamle atelie får nye takvinduer slik det opprinnelig så ut.