Uthus i Onsøy

Her var man litt sent ute med restaureringen kanskje….