TJENESTER

Vår tjeneste – din fortjeneste!

Tjenester toppbilde

Vi påtar oss det meste innen bygg-  og håndverkstjenester.   Utført med egne resurser,  eller ved hjelp av samarbeidende bedrifter.

Koordinering av byggearbeidene og samordning de ulike fagruppene:   Det ordner gjerne vi.

Spesielt nevnes følgende spesialområder:

 • Uavhengig kontroll av boliger.   Våtrom, tetthetsprøving,  samt generell byggoppfølging.
 • Energiberegning av nybygg.   Energirådgivning.  Energimerking av nybygg og eksisterende bygg.
 • Bygg-  og tømrerarbeid med overordnet byggansvar.
 • Rehabilitering og restaurering av historiske bygg.
 • Nybygging av arkitekttegnede hus,  hytter,  bad,  kjøkken og lignende.
 • Tilbygg,  ombygning og modernisering.
 • Tak- og fasadearbeider på mindre bygg.
 • Loft og loftsutbygning.
 • Våtrom og øvrig innvendig ombygning og oppgradering.  BVN Godkjent bedrift.
 • Etterisolering og generell ENØK oppgradering av eksisterende bygg.
 • Mlijøbygg og bruk av miljøvennlige byggsystemer.   Inkludert isolering med ISO Fiber Celluloseisolasjon.

 

 

Tjenester RTH Posjekt AS Byggmester Claes Chrisiansen